Strata ID Nama Saintifik Lokasi
TA TA-20-34 Bucida Molineti Laman Komuniti Kg. Melayu Lihat
TA TA-20-33 Bucida Molineti Laman Komuniti Kg. Melayu Lihat
TA TA-20-32 Bucida Molineti Laman Komuniti Kg. Melayu Lihat
TA TA-20-31 Bucida Molineti Laman Komuniti Kg. Melayu Lihat
TA TA-20-30 Bucida Molineti Laman Komuniti Kg. Melayu Lihat
TA TA-20-29 Bucida Molineti Laman Komuniti Kg. Melayu Lihat
TA TA-20-28 Bucida Molineti Laman Komuniti Kg. Melayu Lihat
TA TA-20-27 Bucida Molineti Laman Komuniti Kg. Melayu Lihat
TA TA-20-26 Bucida Molineti Laman Komuniti Kg. Melayu Lihat
TA TA-20-25 Bucida Molineti Laman Komuniti Kg. Melayu Lihat

Halaman 17 dari 35, menunjukkan 10 rekod daripada 344